De kracht van Reishi

De kracht van Reishi

Reishi een levenselixer voor keizers en koningen, De moderne Chinese wetenschap, die met de oude kennis hand in hand gaat, leidt ertoe dat er steeds meer Chinese kruiden en ook de Reishi (paddenstoelen met een bijzondere geneeskrachtige werking) hun weg naar ons vinden.

Reishi Een levenselixir voor keizers en koningen Bioproduct

 

 

Wetenschappelijke onderzoeken toonden aan, dat de volgende klachten verminderd werden:

- Hartritmestoornissen (60 %)

- Koudegevoel (73,9 %)

- Kortademigheid (72,5 %)

- Slaapstoornis (77,8 %)

- Angina pectoris (84,4 %)

- Vermoeidheid (77,8 %)

- Drukkend gevoel op de borst (90,4 %)

- Hoofdpijn en duizeligheid (86,7 %)

 

 

Reishi wordt met succes toegepast bij o.a.:

- Begeleidende Kankertherapie (maag, lever, long, huid, hersenen, nieren, pancreas)

- Chemotherapie, afzwakking van de bijwerkingen

- Nerveuze klachten, angsten

- Slaapstoornissen

- Hart- en bloedvatenproblemen (hoge bloeddruk, doorbloedingsproblemen, oedemen)

- Leverklachten - Sterking van het immuunsysteem, infecties

- Regulering van de bloedsuikers en bloedvetten

- Allergieën

- Neurodermitis

- Astma

- Voedingsmiddelen intolerantie

- Gewrichtsklachten

- Bronchitis, Longemfyseem

- Auto-immuunziekten

- Hartritmestoornissen

- Hepatitis, A, B, C

- Overgewicht

- Onrust

- Maag- en twaalfvingerigedarm gezwellen, gastritis

- Pancreatitis

- Klachten in de overgangsjaren

- Vermoeidheid

- Fibromyalgie

- Voorzorg tegen hartinfarct

- Oorsuizen

- Aambeien

- Huidziekten

 

De moderne Chinese wetenschap, die met de oude kennis hand in hand gaat, leidt ertoe dat er steeds meer Chinese kruiden en ook de Reishi, paddenstoelen met een bijzondere geneeskrachtige werking, hun weg naar het westen vinden. Als men ziet dat Reishi, net als Jiaogulan, tientallen jaren onderzocht werd en dat men aan de hand van wetenschappelijk onderzoek kan bevestigen wat oude wijzen al duizenden jaren wisten, n.l. dat Reishi en Jiaogulan het hele immuunsysteem van de mens weer sterk kunnen maken en in balans kunnen brengen, dan verwondert het toch niemand dat in de huidige tijd, waarin het immuunsysteem van de meeste mensen door giftige stoffen, stress en verkeerde leefgewoontes verzwakt is, waardoor er nog maar weinigen zijn die zich gezond kunnen noemen, deze immuunsysteemversterkende kruiden in het westen de kop opsteken en aan bekendheid winnen. Voor mensen, die begrepen hebben wat gezondheid betekent, hebben deze Chinese kruiden hun sprong naar het westen gemaakt. Zij willen ons helpen, juist in deze tijd, opdat wij ondanks alle vervuiling, psychische belasting en grote veranderingen, die dagelijks om ons heen plaatsvinden, gezond kunnen blijven. Mijn wens is het door middel van deze informatiebrochure een steentje te kunnen bijdragen aan het begrip gezondheid en ziektepreventie.

Reishi is één van de meest succesvolle en oertraditionele Oosterse geneeskrachtige paddenstoelen waarover in het Westen nog maar weinig bekend is maar nu ook bij Afslank4me is dit gelwedig product verkrijgbaar in reishi koffie! Reishi is een 100 % biologisch geteeld product In Amerika wordt Reishi ook wel de “power mushroom” genoemd. Rode Reishi (Ganoderma Lucidum), in het Chinees beter bekend als Ling Zhi, is een paddenstoel met een wonderbaarlijke uitwerking op de gezondheid van mens en dier en staat in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) bovenaan de lijst van meest heilzame geneesmiddelen. Uit het Chinees vertaald betekent Ling Zhi: Goddelijke paddenstoel der onsterfelijkheid. Reishi is net als Jiaogulan een van de geneeskrachtige kruiden die de laatste tientallen jaren de aandacht van de wetenschap hebben getrokken en waarmee vele wetenschappelijke onderzoeken naar medische effecten en therapeutische toepassingen zijn gedaan. Reishi is een door de EU en de Amerikaanse FDA geregistreerd voedingssupplement. Reishi is een uitermate geschikt supplement dat een verzwakte conditie weer nieuwe kracht en vitaliteit geeft, waardoor de lichamelijke toestand wordt verbeterd en men zich weer gezond voelt.

 

HERKOMST

Reishi is een paddenstoel die een zijdelingse steel heeft en waarvan de hoed tot 15 cm in doorsnede kan groeien. Hij groeit als parasiet op loofbomen maar kan ook op afgestorven boomstammen voorkomen. Het allerliefste groeit hij echter op stammen van pruimenbomen. De kleur van Reishi is rood en door zijn glans lijkt het net of hij gevernist is. Vaak wordt Reishi in granulaat of poedervorm aan een maaltijd toegevoegd. Men kan van het granulaat of de poeder ook een thee trekken en deze drinken. Reishi groeit in de tropische en gematigde zones van Japan, China, Amerika en kan ook in Europa. voorkomen De Reishi is echter zeldzaam en in Japan zegt men dat hij op slechts 1 op de 100.000 bomen voorkomt. Hij groeit op stammen van loofbomen en het liefst op stammen van pruimenbomen. Door het zelden voorkomen van Reishi was de paddenstoel zeer geliefd en natuurlijk heel kostbaar, waardoor vele Reishizoekers vaak dagenlang onderweg waren om een paddenstoel te vinden. Wij van Afslank4me hanteren nog steeds de beste kwaliteit van reishi in onze koffie, thee en chocomel producten

 

ALGEMEEN

Reishi staat helemaal bovenaan de lijst van toegepaste geneeskrachtige kruiden in de Chinese TCM geneeskunde. De rode Reishi bevat Vitamines (C,B,D,E en foliumzuur) en mineralen zoals ijzer, magnesium, calcium, zink, en organisch germanium. De meest werkzame bestanddelen zijn echter de Polysacchariden, triterpenen en organisch germanium. Verder bevat Reishi de sporenelementen mangaan, selenium, chroom, koper, molybdeen en borium. Dat paddenstoelen genezende eigenschappen hebben en zelfs ziektes kunnen genezen is in Azië en in Amerika al langer bekend. Door studies kon men aantonen dat paddenstoelen het immuunsysteem versterken en reguleren. Het immuunsysteem zetelt voor het grootste gedeelte in de darm. Paddenstoelen werken positief op de darmflora en helpen zo mee aan een gezonde stoelgang, ze ontgiften en zorgen voor een natuurlijk evenwicht onder de micro-organismen in de darm. Paddenstoelen zoals Reishi bezitten antivirale en antibacteriële eigenschappen. Ze kunnen virussen en bacteriën direct aanvallen.

Ook vandaag nog worden ze toegepast bij maag/darmklachten, allergieën, overgewicht, te hoge cholesterol, hoge of lage bloeddruk, ontstekingen, lever- en milt klachten, maagklachten, alvleesklierklachten, angsten, depressies en vooral bij velerlei vormen van kanker. Dat Reishi bij de oude Chinese artsen niet voor niets boven aan de lijst van meest heilzame kruiden stond, werd bewezen door vele Japanse, Chinese, Amerikaanse en Engelse studies. Men constateerde dat Reishi o.a. bloeddrukverlagende, anti-trombotische en cholesterol- verlagende eigenschappen bezit. Deze eigenschappen worden toegeschreven aan de triterpenen, die in Reishi rijkelijk voorhanden zijn. Door deze triterpenen wordt ook het vrijkomen van histamine geblokkeerd, waardoor de typische allergische reacties bij allergieën voorkomen worden. Ook bij de behandeling van slapeloosheid en nervositeit wordt succes geboekt. Sommige stoffen in Reishi werken ontspannend en kalmerend op het centrale zenuwstelsel, wat natuurlijk zeer belangrijk is bij het in- en doorslapen. Wetenschappers ontdekten in het extract van Reishi een stof die de functie van de inwendige hartspier verbetert, de bloeddoorvoer verhoogt en het zuurstofverbruik van de hartspier verlaagt. Daarop volgend werden vele tests bij patiënten gedaan, die de positieve uitwerking op hart en bloedvaten bevestigden.

 

In China worden hepatitispatiënten met het extract van Reishi behandeld. In een onderzoek bij 355 patiënten, die aan chronische hepatits-B leden traden na een korte periode al bij 92,4% van de patiënten positieve reacties op. In Azië en vooral in Japan wordt Reishi al sinds honderden jaren als supplement ingezet bij kankerpatiënten. Sinds kort wordt Reishi uitvoerig op zijn tumorremmende eigenschappen onderzocht. In het Linus-Pauling instituut voor wetenschappen en geneeskunde werden studies bij 250 kankerpatiënten, die reeds opgegeven waren, gedaan. Deze patiënten kregen een Reishi extract toegediend en hadden definitief minder problemen door infectieziektes. De productie van anti-lichamen nam toe en de immuun-afweerstoffen, met name de T-cellen werden geactiveerd. Het extract van Ling Zhi (Reishi) in een dagelijkse dosis van meer dan 5 gram bleek in het bijzonder effectief bij de (na) behandeling van longkanker, hersentumoren, leverkanker, nierkanker en alvleesklierkanker.

 

GENEZEN MET PADDENSTOELEN

 In vroeger tijden kende men het begrip immuunsysteem nog niet zoals vandaag. In die tijd werden meer begrippen als “lang leven” en “onsterfelijkheid” gebruikt om aan te geven hoe goed de werking van een kruid of plant is. In die categorie is ook Reishi terecht gekomen, omdat deze paddenstoel niet slechts ..n ziekte of ..n orgaan genezen kan, maar het hele lichaam weer in balans brengt, d.w.z. alle lichamelijke functies activeert en opnieuw afstelt waardoor de ziekte niet door het medicijn maar door het eigen afweersysteem overwonnen wordt. Planten, paddenstoelen of kruiden met deze eigenschappen zijn natuurlijk hoogst zeldzaam en zij worden daarom bekroond met de titel “lang leven” of “onsterfelijkheid”. Omdat Reishi tot deze categorie behoort en ook bij langer gebruik geen bijwerkingen kent, heeft hij de eerste plaats op de TCM lijst van geneeskrachtige planten veroverd. BMR vind steeds meer toegang tot de westerse geneeskunde waarbij de toegepaste geneesmiddelen hoofdzakelijk toegediend worden om de schadelijke gevolgen en bijwerkingen van chemische geneesmiddelen te beperken.

 

De laatste 20 jaar is er intensief onderzoek verricht naar de medicinale werking van Reishi. Terwijl men in China tevreden was met de benaming “onsterfelijkheid’ en “lang leven” en met het feit dat Reishi al meer dan 4000 jaren in de TCM toegepast wordt, voldeden deze termen niet aan de westerse normen en standaarden, waarbij alles tot in details gedocumenteerd en in normen vastgelegd wordt. De onderzoeken die in China, Japan, USA en in andere landen gedaan werden, bevestigden allemaal wat de oude Chinezen al wisten, n.l. dat Reishi een paddenstoel met adaptogene werking is. Adaptogenen hebben de eigenschap een door stress (ziekte) belast lichaam zonder enige bijwerking in een harmonische toestand terug te brengen. Door zijn brede inzetbaarheid wordt Reishi in Amerika “Power mushroom” genoemd.

 

Reishi en de werking op het immuunsysteem

Het immuunsysteem is een complexiteit van systemen die uit verschillende, afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar wekende mechanismen zijn opgebouwd, die elkaar constant beïnvloeden. Het grote geheim van Reishi is dat deze paddenstoel al deze mechanismen weet te beïnvloeden. Hoe dit functioneert, weet men nog niet. Reishi bevat 150 gelokaliseerde stoffen. Deze staan in een bepaald samenspel met elkaar in verbinding, waarbij ieder van deze stoffen even belangrijk is en men niet kan zeggen dat deze of gene stof belangrijker of alleen zalig makend is. Net zoals het immuunsysteem uit schijnbaar onafhankelijk van elkaar werkende systemen bestaat en zo één geheel vormt, zo zijn ook de enkelvoudige stoffen van Reishi in hun totaliteit voor de algehele werking en inzetbaarheid verantwoordelijk. Door Reishi preventief te gebruiken wordt het immuunsysteem op alle mogelijke aanvallen voorbereid. Het verouderingsproces lijkt ook sterk in relatie te staan met het goed of slecht functioneren van het immuunsysteem. Vooral op middelbare leeftijd zou men moeten beginnen zich af te vragen wat men kan doen om het immuunsysteem gezond te houden. Per seconde vinden er in het lichaam rond 100.000 uitwisselingen van informatie plaats. (stofwisseling, ademhaling, spijsvertering, energiehuishouding, voelen, denken, emoties, enz….) Men staat er niet bij stil en men denkt er niet aan omdat dit buiten ons bewustzijn gebeurt. Deze uitwisselingen worden door ca. 100 transmitterstoffen en meer dan 1000 enzymen geregeld. Hier, waar het proces van uitwisseling en celcommunicatie plaatsvindt, is het waar Reishi actief wordt en zijn werking ontplooit. Reishi verbetert ook het zuurstoftransport en zo is het ook te verklaren dat Reishi bij hoogteziekte snel werkt. Hoogteziekte ontstaat wanneer men hoger dan 3500 meter stijgt. De atmosferische druk verandert dan waardoor rode bloedplaatjes niet meer voldoende met zuurstof verzadigd worden. Symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid treden dan op. Studies met bergbeklimmers en soldaten hebben aangetoond, dat door het innemen van Reishi deze symptomen niet optraden en de proefpersonen geen last van hoogteziekte hadden. Reishi verbetert dus het zuurstoftransport en de zuurstof toevoer naar de organen wat voor een gezond functioneren op latere leeftijd zeer belangrijk is.

 

WETENSCHAPPELIJK

 In de laatste 20 jaar zijn vele klinische studies met Reishi/ Ling Zhi gedaan. Bij tal van onderzoeken bleek dat men Reishi bij een breed spectrum van ziektes waaraan een verzwakt immuunsysteem ten grondslag ligt kan toepassen. Onderzocht werd de werking bij o.a.: Neurasthenie, duizeligheid, hersenbloeding, oorsuizen, leveraandoeningen, anorexia-achtige toestanden, achtergebleven ontwikkeling van de hersenen, depigmentatie van de retina, progressieve spierdystrofie, atopische myotenie en osteogene hyperplasie, geestelijke ziektes die door milieuvervuiling veroorzaakt zijn, alzheimer, hyperlipedamie, diabetes en hepatitis, vooral in die gevallen waarbij de lever nog niet al te zwaar beschadigd was. Er werden 355 hepatitis-B patiënten met Wulingdan, een extract van de Reishihoed, behandeld. 92,4 % van de patiënten toonden een positieve reactie.

 

Heel goede resultaten bij  hart- en longaandoeningen

De uitwerking van Reishi op long- en hartaandoeningen is uitzonderlijk. In een Chinese klinische studie in de jaren ’70, werden 2000 bronchitispatiënten met Reishi siroop in tabletvorm behandeld. Binnen twee weken toonden 60 - 90 % van de patiënten een duidelijke verbetering, inclusief een toename van de eetlust. In het bijzonder vertoonden de oudere patiënten de beste resultaten. Ook reageerden de patiënten met bronchiaal astma zeer goed op de behandeling. Wat de effecten van Reishi op het hart betreft blijken er positieve resultaten te zijn bij ziektes van de hartkransader, hyperlipidamie met als symptomen een onregelmatige hartslag, kortademigheid, pijnen rond het hart en oedemen.  Een andere studie toont aan dat Reishi de cholesterolwaarden en hoge bloeddruk laat dalen. Een andere werkzame eigenschap van Reishi is zijn antiallergische werking. Het vruchtvlees (de hoed) van Reishi en andere paddenstoelen wordt in China sinds 4000 jaar bij allerhande allergische aandoeningen als tonicum gebruikt. Recente studies tonen de werkzaamheid van het vruchtvlees (hoed) aan bij o.a. bronchitis, bronchiaalastma en verschillende andere allergische aandoeningen. Alhoewel men nog niet achterhalen kon welke stoffen voor deze werking verantwoordelijk zijn, weet men uit dierproeven dat het reactieve proces, (het vrijkomen van de transmitterstoffen) onderdrukt en bij toediening van hoge concentraties, geblokkeerd wordt. Er zijn echter geen berichten over de IgE-antilichaamsynthese. Hoe dan ook, het is een feit dat Reishi het vrijkomen van histamine onderdrukt en dat zo allergische reacties van het type I, II, III en IV preventief tegengegaan kunnen worden. Reishi stabiliseert het immuunglobuline en reduceert verhoogde waarden van antilichamen. Omdat deze werking ook de werking van IgE, EgM, EgA en EgG betreft, kan Reishi ook bij voedingsallergieën gebruikt worden.

 

Tenslotte schijnt Reishi nog bij twee ongewone ziektes te werken. Op de eerste plaats vermindert het de symptomen van bergziekte (op grote hoogtes in de bergen). Dit komt doordat het bloed beter van zuurstof voorzien wordt – Chinese bergklimmers voelden na het innemen van Reishi, voor een beklimming van een top van 4000-5000 meter, zo goed als geen reactie op de grote hoogte. Tevens schijnt Reishi verassend te werken bij dystrofische myotonie, een zeldzame ziekte die erfelijk veroorzaakt wordt, waarbij de spieren in kracht afnemen. Hoewel Reishi ook geen behandeling in die zin is, kan het toch de symptomen verzachten. Bij een studie werd patiënten met dystrofische myotonie 400 mg Reishi dagelijks gegeven. Velen vertoonden een duidelijke verbetering in de spierkracht en in hun slaap- en eetgewoontes en zij namen binnen twee weken merkbaar toe in gewicht. Patiënten die voor de behandeling hun hoofd niet meer konden optillen, waren na de behandeling in staat dit weer te doen. De spraak werd beter en hun bewegingspatroon verbeterde ook. In drie gevallen kwam de ziekte zelfs tot stilstand. Reishi binnen de traditionele Chinese geneeskunde.

 

TCM

In de TCM wordt Reishi als verwarmend en voedend, atomiserend, ontgiftend en samentrekkend omschreven. Reishi wordt in China Ling Zhi genoemd en wordt o.a. aangewend bij: hartziektes, chronische bronchitis, hypertonie en kanker. Reishi wordt in China en vele Aziatische landen vooral bij ouderdomsziekten aanbevolen. In Japan wordt Reishi als traditioneel natuurgeneesmiddel bij kanker, hartziektes, leverklachten, hoge bloeddruk, gewrichtsontstekingen, gezwellen en andere ziektes gebruikt.

 

De Japanse regering adviseert kankerpatiënten officieel Reishi als voedingsssupplement naast de reguliere kankerbehandeling in te nemen.

Recente berichten over de ervaring van klinieken en patiënten lijken erop te wijzen dat de immuunversterkende polysacchariden uit Reishi een positieve uitwerking vertonen bij HIV- en AIDS- patiënten. Dit geldt ook voor het Epstein Barr virus (EBV). Na een bericht van het 1e internationale congres over paddenstoelenbiologie in Hong Kong (1993) werd Reishi met groot succes toegepast in een Moskouse kankerkliniek. Een klinisch bericht uit China omschrijft de ontgifting bij levertherapie met Ling Zhi bij 70.000 patiënten met een toxische hepatitis waarbij 90 % een positieve reactie vertoonden. Reishi heeft een oeroude traditie als middel tot behoud van een jeugdige vitaliteit. Wetenschappelijke onderzoeken schrijven deze gezondheidsondersteunende eigenschappen toe aan de grote hoeveelheid polysacchariden.

 

DE BELANGRIJKSTE STOFFEN IN REISHI EN HUN THERAPEUTISCHE WERKING

Deze paddenstoel is een “biologische krachtbom” met een overvloed aan helende substanties. Enkele van de belangrijkste stoffen worden hier in het kort weergegeven, maar zoals al eerder gezegd is de lijst nog lang niet volledig. Er werden tot nu toe 150 chemische verbindingen in Reishi ontdekt waarvan de belangrijkste de polysacchariden, triterpenen en het organisch germanium zijn. Polysacchariden: Polysacchariden zijn meervoudige suikers en deze mogen niet verwisseld worden met de normale consumptiesuiker. Chinese wetenschappers hebben ontdekt dat de polysacchagariden die in Reishi voorkomen aan aminozuren gebonden zijn en een laag moleculengewicht hebben. Zij versterken de immuunreacties van het lichaam en vermeerderen de activiteit waarbij ze de volgende eigenschappen ontplooien: 1. De opbouw van het immuunsysteem. 2. Vermindering van de bloedsuikers. 3. Werken ontstekingremmend. 4. Activeren de eiwitsynthese in bloed, lever en beenmerg. 5. Verminderen de bijwerkingen van chemo- of bestralingtherapie bij kankerpatiënten.

 

Acht benodigde suikers kunnen we niet zelf maken

Vooral door de sterke toename van de suikerconsumptie in de laatste 30 jaar (gemiddeld 50 kg per inwoner per jaar) is met name diabetes met 700 % toegenomen.  doelgerichte activiteiten binnen de cel kunnen plaatsvinden. Er zijn 8 essentiële suikers die het lichaam niet zelf kan maken maar die voor een goed functioneren onontbeerlijk zijn. Hoe belangrijk deze zijn wordt duidelijk wanneer we zien dat 5 van deze 8 essentiële suikers in de moedermelk aanwezig zijn. Twee hiervan zijn in voldoende mate in onze “normale” voeding aanwezig, n.l. glucose en galactose. Voor de omzetting van deze suikers in een andere essentiële suiker zijn 38 enzymatische reacties nodig. De essentiele suikers maken een celmembraan gezond, ziek, of dood is. De macrofagen, die de celwanden aftasten, krijgen via de oppervlaktesuikers informatie over de toestand van de cel, ontdekken aldus of de cel gezond of ziek is en coördineren wanneer dit nodig is verdere acties binnen het immuunsysteem. Zo worden zieke, kwaadaardige of afgestorven cellen aan de hand van de oppervlaktesuikers door de macrofagen herkend en opgeruimd. Deze suikerverbindingen dragen niet alleen bij aan een sterker immuunsysteem maar helpen ook bij gezondheidsproblemen zoals degeneratieve gewrichtsklachten en bij de afweer van bacterïen, virussen, schimmels en parasieten. Zelfs bij ouderdomsklachten, stress, diabetes en huidproblemen of hyperactiviteit bij kinderen, bieden deze suikers veelbelovende therapeutische mogelijkheden. (Sugars that heal, E.I. Mondoa en M. Kitel) Triterpenen:

 

Allergie

Triterpenen zijn organische verbindingen met een bittere smaak. Deze triterpenen zitten vooral in de hoed van de paddenstoel. Van triterpenen wordt gezegd dat ze de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed verlagen. Triterpenen werken verzachtend op allergieën omdat ze het vrijkomen van histamine tegengaan. Hoe dit precies in zijn werk gaat weet men nog niet maar men heeft ontdekt dat Reishi in een kleine dosis toegediend de transmitterstoffen tegenwerkt en deze bij toediening van grote hoeveelheden zelfs helemaal blokkeert.

 

Trombose

Verder werken de triterpenen de klontervorming van bloedplaatjes tegen wat weer een gunstig effect geeft bij trombose. Doordat triterpenen de vaatwanden verwijden kan het ook gebruikt worden bij migraine en doorbloedingsstoornissen Organisch germanium: Organisch germanium is een sporenelement dat met selenium te vergelijken is. Het helpt het lichaam bij het neutraliseren en uitscheiden van zware metalen en andere giftige stoffen. Organisch germanium komt o.a. ook voor in Ginseng en knoflook. Voor het menselijk lichaam is alleen het organisch germanium geschikt. Het organisch germanium in Reishi is vier maal hoger dan in Ginseng. Germanium maakt het immuunsysteem stabiel en ondersteunt de productie van het lichaamseigen interferon. Al deze verbindingen zijn in Reishi in een uitermate werkzame verhouding aanwezig waardoor Reishi vooral de bloedcirculatie stimuleert en de bloeddruk weer tot normale waarden terugbrengt. Deze verbindingen werken ook op de luchtwegen en voorzien het lichaam van voedingsstoffen. Ze stimuleren de nieren en de lever in hun functies en zorgen voor een gezonde werking van de maag en de darmen. Hierdoor is Reishi uitermate geschikt bij tal van klachten die door ouderdom optreden, zoals alzheimer, artritis, trombose, kanker, diabetes, hoge bloeddruk en vermoeidheidsklachten. De studies die men de laatste 20 jaren met Reishi deed laten duidelijk zien dat de meer dan 4000 jaren oude geschiedenis van Reishi als geneesmiddel geen fabeltje is en dat deze borg staat voor een zekere en onschadelijke toepassing. Ook bij langer en regelmatig gebruik zijn er geen schadelijke of aanhoudende bijwerkingen bekend. Bij sommige mensen kan Reishi een lichte reinigende darmwerking veroorzaken, maar dit gebeurt slechts als uitzondering aan het begin van een regelmatige inname. Als dit optreedt wordt een kortdurende verandering in het eetpatroon geadviseerd (minder fruit en meer graanproducten).

 

 

Bijzonder weldadig werkt Reishi bij mensen die aan een terminale ziekte zoals AIDS of kanker lijden, of aan een dodelijke ziekte van de hartkransader. Ook al kan Reishi deze ziektes niet genezen, het immuunsysteem kan er door versterkt worden waardoor het voortschrijden van de ziekte merkbaar afgeremd- en de kwaliteit van het leven van de patiënt verbeterd wordt. Zeer werkzaam is Reishi wanneer men het preventief gebruikt. Er zijn ook sommige gevallen van genezing bij ernstige ziektes klinisch gedocumenteerd. In de TCM staat Reishi boven Ginseng omdat Reishi op het gehele immuunsysteem inwerkt en daardoor tegen een breder ziektespectrum ingezet kan worden en bijna alle bekende ziektes voorkomen kunnen worden en het leven verlengd wordt. Ook dieren reageren positief op de inname van Reishi extract. Bovendien werd in China Reishi succesvol op het verhogen van sportprestaties getest.

 

REISHI EN KANKER

Wetenschappelijk, (Uit: Forschungsproject, “Entwicklung neuartiger Produkte aus medizinischen Pilzen”,) De meeste biologische systemen hebben

In 1979 publiceerde Kosai Matsumotto II het eerste boek over Reishi in de engelse taal, met als titel: The mysterious Reishi Mushroom. Zijn studies baarden ook in het westen groot opzien. De grote specialist voor Reishi onderzoeken is echter dr. Fukimi Morishige. Hij onderzocht meer dan 30 jaar de toepassing van Reishi bij kankerpatiënten. Op grond van zijn ervaringen met preventieve en curatieve behandeling van kankerpatiënten met Reishi stelt dr. Morishige: ”Als chirurg is men constant met kankerpatiënten bezig. De sleutel tot kankercontrole ligt in de vroege ontdekking. Nog beter is het echter preventieve maatregelen te nemen, waarbij men nog geen absoluut zekere methode heeft gevonden. Sommigen proberen het met gezonde voeding, maar ook hier is er nog geen absoluut recept. Volgens mijn wetenschap is op dit moment de beste preventieve maatregel het innemen van Reishi.”

 

Op basis van zijn onderzoeken is Reishi in Japan als officieel geneesmiddel bij kanker erkend. Dr. Morishige is een bekende Japanse arts en chirurg en lid van het “Linus Pauling institute of science and medicine in de USA.” Hij is hartspecialist en houdt zich intensief bezig met het onderzoek van vitamine C. Hij geeft zijn patiënten na operaties hoge doseringen vitamine C en concludeert dat hun wonden beter genezen. Door een ontmoeting met Nobelprijswinnaar Linus Pauling werd hij aangemoedigd de invloed van vitamine C bij kankerpatiënten te onderzoeken. In juni 1986 werd zijn interesse voor Reishi gewekt door een 39 jarige patiënte die men in verschillende ziekenhuizen geweigerd had te opereren en die men weer naar huis had gestuurd omdat de longtumor al te ver gevorderd was. Toen hij de patiënte na 6 maanden opnieuw onderzocht bleek het oedeem in de borst verdwenen te zijn en de röntgenopnamen van de longen lieten duidelijk een betere situatie zien dan 6 maanden daarvoor. Na deze eerste toevallige ontmoeting heeft dr. Morishige in samenwerking met vele onderzoekers uit binnen- en buitenland enkele honderden patiënten geobserveerd Een combinatie van reguliere therapieën, Reishi en vitamine C bleek hier goed te werken. In vitro onderzoeken aan het nationale instituut voor kankeronderzoek in Tokio lieten verrassende en veelbelovende resultaten zien. 50 % van kwaadaardige tumoren was na een 10 daagse behandeling met hoge doseringen (200mg/kg/dag) Reishi extract volkomen verdwenen. Kleinere doseringen remden de tumorgroei 100 % af. Giftige bijwerkingen traden niet op. Reishi en vitamine C Patiënten die Reishi in een hoge dosering toegediend krijgen, lijden vaak aan diarree. Deze klachten kunnen duidelijk verminderd worden als deze patiënten tegelijkertijd tot 10 gram vitamine C dagelijks toegediend krijgen. In het algemeen schijnt vitamine C de werking van Reishi te versterken. Polysacchariden worden in oligosacchariden gesplitst. Dit verhoogt de biologische bruikbaarheid in het biologisch systeem. Daarom is het zinvol is een Reishi-therapie met het innemen van vitamine C te combineren die dit bevordert.

 

REISHI EN HART- EN VAATZIEKTES

Reeds 2000 jaar voor Christus gaven Chinese artsen mensen met een beklemd gevoel op de borst Reishi. In de Chinese geneeskunde is men ervan overtuigd dat Reishi een positieve uitwerking op de “Qi” van het hart uitoefent. De Reishi paddenstoel is in staat om het hart van een drukkende last te bevrijden. Enkele onderzoekers, die hierdoor gefascineerd zijn, spreken van een “biologische intelligentie”: De werking van het paddenstoelenextract varieert met de gezondheidstoestand. Reishi schijnt te herkennen wat het lichaam in verschillende situaties nodig heeft. Hoe slechter de gezondheid, des te krachtiger de werking. Hart- en vaatziektes staan net als kanker boven aan de lijst van meest voorkomende doodsoorzaken. Hart- en vaatziektes veroorzaken storingen in de bloedsomloop waardoor niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen door de verschillende lichaamsregionen getransporteerd kunnen worden. Er dreigt steeds het gevaar dat sommige delen niet meer van bloed voorzien worden omdat het bloed te stroperig geworden is, of omdat de kanaaltjes verstopt zijn geraakt. Is dit het geval dan worden de betreffende delen onvoldoende voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Het bloed heeft echter ook de taak om afvalstoffen en gifstoffen uit de stofwisseling door middel van het venensysteem af te voeren. Arteriosclerose speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van hart- en vaatziektes. Arteriën worden hard en bros. Verkalking van de vaatwanden verhindert het doorstromen van het bloed. De oorzaken zijn hoofdzakelijk terug te voeren op een verkeerde voeding. Veel mensen voeden zich niet evenwichtig. Ze eten meestal te veel dierlijke vetten waarbij risicofactoren als te weinig beweging, overgewicht, stress, hoge bloeddruk en psychische belasting, alcohol en nicotine de rest doen. Arteriosclerose verhoogt het risico van een hartaanval of een beroerte. Bij een hartaanval kunnen delen van een verstopte arterie losraken en een bloedvat van de hartkransslagader verstoppen waardoor delen van de hartspier afsterven. Bij een beroerte worden de hersenen getroffen met alle gevolgen van dien. Ook hoge of lage bloeddruk zijn symptomen die serieus genomen dienen te worden. Ze gaan vaak samen met klachten als duizeligheid, vermoeidheid of hoofdpijn. Hoge bloeddruk kan schade aan de nieren veroorzaken. Lage bloeddruk kan leiden tot aanvallen van beroerte en flauwte. Het zijn vooral de triterpenen die een opmerkelijke invloed op hart en bloedvaten uitoefenen.

 

 

PREVENTIE

Als wij naar ons voedsel kijken zien wij, dat er daarin in vergelijking met vroeger nog slechts 20 tot 30 % van al die waardevolle vitamines en mineralen aanwezig is. Bodemverontreiniging, overbemesting, onrijp plukken en lange opslagtijden, bestraling en vervoer zijn hiervoor verantwoordelijk. Lange kooktijden doen dan nog de rest (hierbij praten we dus nog niet over fast- of junkfood). Ons lichaam heeft veel vitamines en mineralen nodig voor een optimale celfunctie, Vitamines en mineralen zijn biokatalysatoren. Zonder deze kan de cel niet functioneren. Hebben wij deze niet meer in voldoende mate tot onze beschikking dan ontstaat er een disfunctie. De mens wordt ziek. Dit proces duurt vaak jaren en verloopt meestal sluimerend. Wij kennen allemaal wel iemand, die nooit iets heeft gemankeerd en plotseling ongeneeslijk ziek wordt. Tijdens dit sluimerende proces wordt ons immuunsysteem ingeschakeld om alle processen die niet volgens “het boekje van gezondheid” verlopen om te leiden en alles in zo optimaal mogelijke banen te leiden, waardoor de disfuncties zo goed mogelijk opgevangen en de schade zodoende beperkt kunnen worden. Is het immuunsysteem verzwakt dan kan het “kleine” belastingen al niet meer reguleren, de mens ontwikkelt dan op jonge leeftijd allerhande klachten en komt vaak in een medische molen terecht. We horen steeds vaker uitspraken, die erop wijzen hoe belangrijk ons immuunsysteem is. Het aanbod van het immuunsysteem versterkende preparaten is groot en alles wordt als onontbeerlijk aangeprezen terwijl de producten vaak zeer duur zijn.

 

Nicotinebelasting

Onderzoeken wezen uit dat Reishi bovendien een bijzondere functie uitoefent bij nicotinemisbruik. Door nicotine veroorzaakte ziektesymptomen konden tot 25 % gereduceerd worden Je vraagt je af waarom men ondanks 20 jaar wetenschappelijk onderzoek nooit iets van deze middelen hoort.

Reishi thee is geen thee die je voor de gezelligheid of smaak drinkt, het is een pure gezondheidsdrank waarmee je bewust je lichaam dagelijks iets goeds wilt laten toekomen. Bereidingswijze: Laat 1 theezakje met Reishi in een kop heet water trekken en dek het kopje met een schoteltje af. Laat de thee zolang trekken totdat de thee koud geworden is. Reishi thee wordt koud gedronken De triterpenen geven een bittere smaak aan Reishi, waardoor het gemakkelijk is de kwaliteit van het product te controleren. Hoe bitterder het product, des te beter is de kwaliteit. Reishi in capsulevorm: Hiervoor wordt de Reishi paddenstoel gedroogd tot hij een vochtigheidsgraad van minder dan 10 % bereikt heeft, waarna hij tot poeder gemalen wordt. Er zijn verschillende kwaliteiten van Reishi capsules in de handel waarbij het voor de leek vaak moeilijk is een juiste keuze te maken. Er zijn capsules waaraan polysaccharide extracten van 10 %, 20 % of 30 % zijn toegevoegd. Hoe meer polysacchariden toegevoegd zijn hoe duurder het product is. Welke capsules voor wie het beste geschikt zijn is moeilijk te beoordelen en is vaak een financiële kwestie Wij hebben ervoor gekozen om zo natuurlijk mogelijk te werken en hebben capsules die uit het poeder van de gemalen Reishi paddenstoel gemaakt zijn zonder extra toevoegingen van polysaccharide extracten. Om de resorptie van de polysacchariden te bevorderen hebben wij het Reishipoeder met 10 % vitamine C verrijkt. (Vitamine C splitst de polysacchariden in oligosacchariden, dit verhoogt de opname in het biologische systeem.) Wij importeren Reishi direct uit China en distribueren dit product in verschillende Europese landen. Het is onze doelstelling om Reishi net als Jiaogulan meer bekendheid in Europa te geven waardoor wij hopelijk een steentje aan de gezondheid en het bewustzijn van de mensen kunnen bijdragen. In China werd in vroeger tijden de arts betaald als men gezond was. Werd men ziek dan had de arts gefaald en kreeg hij niets betaald. Dit toont de waarde aan, die Chinezen aan het voorkomen van ziekte geven. Ook in de huidige tijd komen wij, ondanks een dure zorgverzekering, er niet meer onderuit vroegtijdig voorzorgsmaatregelen te treffen, willen wij gezond blijven en gezond oud worden. Biologische voeding, een aanvulling met Reishi-supplementen en het regelmatig drinken van Jiaogulan thee is hierbij een goed, gezond en betaalbaar alternatief.

 

 

REFERENTIES

[1] Huang K. The Pharmacology of Chinese Herbs, 2nd ed. New York: CRC Press; 1999. [2] Hobbs C. Medicinal Mushrooms, 3rd ed. Loveland (CO): Interweave Press; 1996. [3] Mao T, et al. Two mushrooms, Grifola frondosa and Ganoderma lucidum, can stimulate cytokine gene expression and proliferation in human T lymphocytes. Int J Immunother 1999;15:13-22. [4] Shiao MS, et al. Natural products and biological activities of Ganoderma lucidum. Am Chem Soc 1994;342-54. [5] van der Hem LG, et al. Ling Zhi-8: studies of a new immunomodulating agent. Transplantation 1995;60:438-43. [6] Mizuno T, et al. Reishi, Ganoderma lucidum and Ganoderma tsugae: Bioactive substances and medicinal effects. FD Rev Inter 1995;11:151-66. [7] Furusawa E, et al. Antitumor activity of Ganoderma lucidum, on intraperitoneally implant Lewis lung carcinoma in synergistic mice. Phytother Res 1992;6:300-4. [8] Hsu MJ, Lee SS, Lin WW. Polysaccharide purified for Ganoderma lucidum inhibits spontaneous and Fas-mediated apoptosis in human neutrophils through activation of the phosphatidylinositol 3 kinase/Akt signaling pathway. J Leukoc Biol 2002;72:207-16. [9] Tao J, Feng KY. Experimental and clinical studies on inhibitory effect of ganoderma lucidum on platelet aggregation. J Tongji Med Univ. 1990;10(4):240-3. [10] Gao Yihuai, et al. Mechanism of the antiulcerogenic effect of Ganoderma lucidum polysaccharides on indomethacin-induced lesions in the rat. Life Sci. 2002 Dec 27;72(6):731-45. [11] Wang, Sheng-Yuan, et al. The anti-tumor effect of Ganoderma lucidum is mediated by cytokines released from activated macrophages and T lymphocytes. Int J Cancer. 1997 Mar 17;70(6):699-705. [12] Chen HS, et al. Studies on the immuno-modulating and anti-tumor activities of Ganoderma lucidum (Reishi) polysaccharides. Bioorg Med Chem. 2004 Nov 1;12(21):5595-601. [13] Gao Y, et al. Effects of ganopoly (a Ganoderma lucidum polysaccharide extract) on the immune functions in advanced-stage cancer patients. Immunol Invest. 2003 Aug;32(3):201-15. [14] Wachtel-Galor S, et al. Ganoderma lucidum ('Lingzhi'); acute and short-term biomarker response to supplementation. Int J Food Sci Nutr. 2004 Feb;55(1):75-83. [15] Wachtel-Galor S, Tomlinson B, Benzie IF. Ganoderma lucidum ("Lingzhi"), a Chinese medicinal mushroom: biomarker responses in a controlled human supplementation study. Br J Nutr. 2004 Feb;91(2):263-9. [16] Futrakul N, et al. Ganoderma lucidum suppresses endothelial cell cytotoxicity and proteinuria in persistent proteinuric focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) nephrosis. Clin Hemorheol Microcirc. 2004;31(4):267-72. [17] Sliva D.Cellular and physiological effects of Ganoderma lucidum (Reishi). Mini Rev Med Chem. 2004 Oct;4(8):873-9

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.